Project-Direct

Project-Direct in de praktijk

Kijk mee met Willems Vastgoedonderhoud hoe zij Project-Direct in hun bedrijf hebben toegepast.

Direct inzicht in de vooruitgang

Actueel inzicht

Actueel inzicht in hoe de uitvoering van een onderhouds- of renovatieproject loopt is voor onderhoudsbedrijven om verschillende redenen van groot belang. Veelal gebeurt de voortgangsbewaking op papier en moet er eerst nog een administratieslag gemaakt worden voordat inzichtelijke overzichten beschikbaar zijn. Kostbare tijd is dan ondertussen verlopen en dus ook de mogelijkheid om in te grijpen in de organisatie van het werk indien nodig. 
Daarnaast verwachten met name woningcorporaties steeds vaker doorlopend inzicht in de stand van het werk zodat naadloos kan worden aangesloten op de processen van de opdrachtgever.

Voortgangsbewaking

Veel bedrijven in de technische dienstverlening (zoals bouw-, onderhouds- en installatiebedrijven) hebben behoefte aan een goede voortgangsbewaking van de werken. Het is van belang om te weten hoe het werk “er voor staat”. Enerzijds om te weten of het project op schema loopt en binnen de begrootte uren afgerond zal worden (economisch argument) anderzijds om nieuwe werken op tijd te kunnen plannen of de planning aan te kunnen passen (planningselement). Daarnaast kan een goede voortgangsbewaking het bewustzijn bij het uitvoerende team verhogen en daarmee de betrokkenheid bij het werk.

Geen papier proces meer

Zoals aangegeven gebeurt veel van de urenbewaking op de werkvloer nu op papier en moet er na het inleveren van de informatie een administratieslag gemaakt moet worden om de overzichten beschikbaar te hebben. Daarmee gaat tijd verloren om (bij) te sturen en is er (daardoor) vrijwel geen terugkoppelmoment richting de projectverantwoordelijke. In de praktijk stranden veel goede bedoelingen daarom snel wegens tijdsgebrek. Niet zelden wordt pas aan het einde van een project geconstateerd dat het uit de uren is gelopen.

Samen met de teamleider

Voor een direct inzicht in de voortgang van projecten heeft Digitale Tijger Project-Direct ontwikkeld. De basis van Project-Direct is dat de teamleider naast de gewerkte uren ook de status van de onderdelen van het project mobiel aangeeft. Door deze twee gegevens met elkaar te matchen ontstaat een beeld of de werken of delen hiervan binnen de begroting lopen of de gewenste productie per periode wordt gehaald van een goede prognose van de opleverdatum.

Afvinken en direct inzicht

Per projectdeel worden de nog beschikbare uren inzichtelijk en wordt een overzicht van de productiviteit weergegeven. Het systeem bestaat uit een webapplicatie (cloud) met daaraan gekoppeld tablets en/of smartphones. Vanuit de werkvoorbereiding wordt een werk in de webapplicatie “ingericht”. Vervolgens kan de teamleider op het werk met een lap top, tablet of smartphone de gewerkte uren van alle aanwezige medewerkers en de voortgang van het werk ingeven door middel van een overzichtelijke afvinklijst.

Real-time

Vervolgens kan de teamleider op het werk met een mobiel apparaat de gewerkte uren van alle aanwezige medewerkers en de voortgang van het werk ingeven Vanuit de webapplicatie worden vervolgens direct overzichten gegenereerd die de teamleider en de projectleider in kunnen zien. Hiermee ontstaan “realtime” informatie over de voortgang.

Digitale Tijger

Postbus 24053
2409 AB Den Haag

Neem contact met ons op


© 2020 Digitale Tijger. All rights reserved.